วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

      วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนธัญวิทย์ได้มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6


<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6        วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนธัญวิทย์ได้มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้...